01Kim jesteśmy

Fundacja ADD została założona 18.03.2014 roku celem promocji wartość dodanej płynącej ze swobody przemieszczania się osób i różnorodności kulturowej. Stoimy w obronie podstawowych praw i jesteśmy przekonani, że każdy człowiek powinien być godnie i sprawiedliwie traktowany.

Nasze cel to wszechstronny rozwój kapitału społecznego migrantów w Polsce poprzez: edukację, aktywizację społeczną i gospodarczą, adaptację i integrację, wspieranie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości.

Działamy na arenie międzynarodowej promując polskie walory kulturowe, historyczne, edukacyjne, turystyczne, przyrodnicze, gospodarcze i inwestycyjne; upowszechniając wiedzę o Polsce oraz wspierając proeuropejskie, prodemokratyczne, proobywatelskie postawy u młodego pokolenia.

W swojej działalności opieramy się na rozbudowanej sieci partnerów społecznych i gospodarczych, ponieważ wierzymy, że najlepszym czynnikiem rozwoju jest kooperacja, wymiana doświadczeń i uczenie się nawzajem przez całe życie.

02Nasze Projekty

1Projekt powołany celem niesienia pomocy prawnej dla migrantów. Nie ulega wątpliwości, że osoby przybywające do Polski często nie są zapoznane z lokalnym porządkiem prawnym i społeczny, nie potrafią odnaleźć się w życiu codziennym, nie mówiąc już o zawiłych przepisach prawnych.

Projekt BPRS świadczy nieodpłatne doradztwo w zakresie: legalizacji pobytu i zatrudnienia, podjęcia kształcenia, legalizacji uprawnień, zakupu nieruchomości czy prowadzenia własnej działalności w naszym kraju.

W ramach odpłatnej działalności statutowej BPRS reprezentuje cudzoziemców przez urzędami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego stojąc na straży ich praw i interesów.

Dowiedz się więcej

Projekt skierowany tak do cudzoziemców od dawna zamieszkujących nasz kraj, jak i dopiero powracających do ojczyzny swoich przodków.

Projekt skupia się na uzyskaniu obywatelstwa polskiego poprzez: nadanie, uznanie, repatriację lub przywrócenie i świadczy wszechstronne doradztwo w tym zakresie.

Działamy w oparciu o ustawy: o repatriacji, o obywatelstwie polskim, o Karcie Polaka oraz o cudzoziemcach. W ramach odpłatnej działalności statutowej projekt reprezentuje cudzoziemców przed Prezydentem RP i wojewodami na terenie kraju w postępowaniach o nadanie lub uznanie za obywatela polskiego.

Dowiedz się więcej

Projekt powstał we współpracy z siecią medyczną Centermed a jego celem było stworzenie w Warszawie pierwszej dedykowanej placówki medycznej dla migrantów, w której mają oni możliwość uzyskać podstawową opiekę zdrowotną w swoim ojczystym języku.

Jak sama nazwa projektu wskazuje - zależy nam na zdrowiu każdej osoby, dlatego świadczymy usługi z należytą starannością, bez dyskryminacji, tak aby obcokrajowcy w Polsce czuli się jak w domu.

Komercyjne usługi medyczne są świadczone bez względu status prawny pobytu w Polsce, zaś z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą skorzystać osoby: będące studentami, pracownikami, posiadaczami Karty Polaka; prowadzące własną firmę czy działalności jednoosobową lub posiadające dobrowolne ubezpieczenie w NFZ.

Dowiedz się więcej

Po projekt mający na celu stworzenie pierwszego powszechnie uznawanego na świecie polskiego centrum certyfikacyjnego, realizującego staże naukowe i zawodowe, kursy, szkolenia, naukę języków i inne formy edukacji formalnej i nieformalnej według zunifikowanego systemu jakości kształcenia, opracowanego na podstawie najlepszych europejskich i krajowych programów i praktyk.

Certyfikat Polski - to rozpoznawalne i rzetelne potwierdzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w najlepszych placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą.

Projekt współpracuje z liderami rynku, wśród których najlepsze publiczne i prywatne uczelnie, renomowane szkoły policealne i zawodowe, światowej klasy centra nauki języków obcych, instytucje naukowe i badawcze, największe firmy polskie i czołowe korporacje międzynarodowe.

Dowiedz się więcej

Polski Interdyscyplinarny Przegląd Naukowy - to nowe wielojęzyczne czasopismo zostało powołane do życia na mocy postanowienia z 13 października 2021 r., do rejestru tytułów prasowych pod numerem PR21205.

Fundacja ADD od ponad siedmiu lat wspiera rozwój nauki polskiej poprzez realizację projektów w zakresie: mobilności akademickiej i naukowej, uczenia się przez całe życie, uczciwości akademickiej, promocji i umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Nasz przegląd naukowy – to platforma służąca międzynarodowej wymianie poglądów z pogranicza dziedzin, co znajdzie swoje odbicie w prezentowanych w nim pracach. Chcemy być miejscem szeroko otwartym dla młodej kadry naukowej, której przedstawiciele chcieliby rozpocząć przygodę, związaną z publikowaniem swego dorobku.

Rada naukowa, powołana przez wydawcę – to grono szanowanych i znanych w świecie nauki osób, które poświęciły swój wysiłek i czas na praktyczną pomoc młodym naukowcom.

Dowiedz się więcej

03Władze

Bohdan Prystupa-Trajda

Prezydent

Specjalista w dziedzinie prawa migracyjnego i administracyjnego, wykładowca akademicki. Redaktor naczelny Polskiego Interdyscyplinarnego Przeglądu Naukowego, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Socjologicznego.

Elena Breslavskaia

Członek Kolegium Fundatora

Specjalistka z zakresu socjologii kultury i doradztwa biznesowego, doktorka Nauk Politycznych, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.

Iryna Novoselska

Członek Kolegium Fundatora

Specjalistka z zakresu mediów internetowych, sprzedaży i marketingu online, SEM specjalistka z długoletnim międzynarodowym doświadczeniem.

04Dokumenty

2021

2020

2022

2021

2020

2019

2018

05Aktualności

06Partnerzy

07WSPARCIE

Odbiorca

Fundacja ADD

Adres

00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 10A lok. 30

Numer rachunku (IBAN)

33109025900000000129742432

Kod SWIFT

WBKPPLPP

Tytuł wpłaty

Darowizna

Waluta

PLN

Bank

Santander Bank Polska S.A.


Przekaż darowiznę

08ZDJĘCIA